Keris Semar Mesem

Keris-Semar-Mesem

Keris Semar Mesem menjadi salah satu pusaka yang amat terkenal ditanah Jawa merupakan pusaka pelet tingkat tinggi dan pengasihan atau kewibawaan, Keris Semar Mesem diperikan telah ada semenjak kerajaan dulu serta banyak orang menyebut kekuatan mistik dari keris semar mesem, daya mistiknya membuat banyak orang berpacu memperoleh keris semar mesem dengan cara ritual disuatu tempat tertentu namun tak sedikit orang memaharkan.

Keris Semar Mesem sebagai salah satu pusaka tertuah, ialah benda yang mempunyai energi mistik yang dapat digunakan keperluan apa pun sesuai dengan keinginan dipembuat, seperti pengasihan, jebatan, kekebalan, dll, Pusaka ini mempunyai 3 kategori yaitu :
1). Sering disebut dengan pusaka afirmasi atau pusaka bertuah hasil pengisian.
2). Pusaka bertuah asli dari penarikan alam gaib.
3). Mempunyai kekuatan murni alam dan Pusaka alam yang terbuat dengan sendirinya.

Pusaka ini tergolong sangat langka, terutama dilihat dari keampuhan dan khasiatnya, keris ini berupa seperti semar yang terbuat dari logam kuningan ( panjang 4cm keris ini bisa untuk dagang karena aura keberuntungan sangat kuat, memikat lawan jenis dan sangat ampuh untuk pengasihan.

Ukuran keris semar mesem lebar 4cm, tinggi 6,5cm, meski sebenarnya pusaka ini bukan keris serta pada ujung terpatri rupa semar, Semar ialah seorang Guru Batara dalam pewayangan yang mempunyai kesaktian serta dalam sejarah keris semar mesem ini pernah digunakan oleh Jaka Tingkir, yang bernama Ki Ageng Pemanah cucu dari ‘Ki Ageng Selo’ banyak memikat perempuan, memperoleh perhatian serta pengasihan dari orang-orang, disukai teman mau pun lawan, kewibawaan pelaris, memancarkan aura kharisma, dll.

Mendengar kata semar mungkin mengingatkan kita kepada salah satu pahlawan dalam dunia pewayangan, khususnya di tanah Jawa, semar yang selalu datang saat goro goro dimana saat terjadinya kerusuhan.

Semar di dunia pewayangan mempunyai tiga orang ialah Bagong, Petruk dan Gareng, semara sendiri digambarkan menjadi Dewa yang telah menjelma sebagai seorang ‘pelayan, pembantu penghibur dan abdi’ bagi seisi dunia, Dalam humor dunia pewayangan semar terlahir dari “telur” menetas sendiri bersama 2 makhluk tertuah ialah Togog dan Batara Guru, sebab semar telah ada sebelum orang Jawa, sampai semar sangat dipercayai dikehidupan orang Jawa hingga saat ini.

Terus apa hubungannya dengan Pusaka Keris Semar Mesem? “Semar Mesem” lebih dikenal menjadi suatau ‘ajian pengasihan’ digunakan untuk memikat lawan ” sejenis atau lain jenis”, dengan kajian semar mesem arti bahasa Indonesia ialah semar senyum, “maka sangat diharapan orang orang disekitar kita bakal murah tersenyum kepada kita,” apa mungkin ada kaitannya dengan sikap tersenyum dan mesem, Insya Allah…bagi siapa yang memiliki keris semar mesem balak mempunyai daya pengasihan yang sangat besar, dapat membuat orang lain menunduk agar menurut kepada kita.